Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2015

espen
Z cyklu: problemy magów.
Reposted frommanson1205 manson1205 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
espen
Do You Speak German?
Reposted fromgruetze gruetze viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
espen
8088 b889
Reposted fromweltensturm weltensturm viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7273 3442 500

fantasy-art-engine:

All Men Must Die, Arya Stark by Dimitri Neron

Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones
espen
4405 1853

February 06 2015

espen
8692 9209 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viagameofthrones gameofthrones

February 05 2015

espen
Kobietom zaczyna więc brakować emocji. I adoracji. Chcą do kurwy nędzy czuć się pożądane. Chcą aby ktoś je przygniótł do ściany, zgwałcił wzrokiem i dysząc wsadził dłoń między uda.
— Piotr C.
Reposted fromdusielecc dusielecc viawildberry wildberry
espen
2020 b3cd 500
Reposted fromczytaj czytaj viawildberry wildberry

December 29 2014

espen
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. Jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem. Znikam.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawildberry wildberry
espen
3712 d70e
Reposted fromParadies Paradies viawildberry wildberry

December 15 2014

3126 0c96
Reposted fromnoirceur noirceur viawildberry wildberry

December 12 2014

espen
4147 73ec
Reposted fromuszkowo uszkowo viaBlackRaven13 BlackRaven13

December 11 2014

6123 fbdc 500
Reposted frombadidea badidea viackisback ckisback
2281 c152 500

kaseybriannewilliams:

Excellent Manners Wolf goes to his local coffee shop

Reposted fromiukiuu iukiuu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
espen
4997 93dc
Reposted frombearded bearded viackisback ckisback
espen
Reposted fromhimym himym viackisback ckisback
espen
5623 d5cd 500
Reposted fromtayfun tayfun viazezarlamkredke zezarlamkredke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl